ETUSIVU PALVELUT YRITYS YHTEYSTIEDOT

Tietoa yrityksestä ja toiminnastamme.

Digitointi ja skannaus

Digitoimme aineistonne haluamaanne tiedostomuotoon joko mustavalko-, harmaasävy- tai väriskannauksena.

Digitoidun aineiston indeksoimme sovitulla tavalla sekä tallennamme tarkoituksenmukaiselle medialle.

Mikrofilmit

Digitoinnin ja skannauksen lisäksi aineiston voi helposti samalla kertaa mikrokuvata varmuusarkistointia varten. Mikrofilmin säilyvyys on 500 vuotta, joten se voi edelleen olla myös ainoa tapa tallentaa aineisto luotettavasti.

Laaduntarkkailu

Noudatamme tuotannossamme kaikkia Arkistolaitoksen määräyksiä ja ohjeita soveltuvin osin. Jatkuva laaduntarkkailu kaikissa mikrokuvausprosessin eri työvaiheissa varmistaa virheettömät ISO- ja SFS standardin mukaiset mikrofilmit.

Turvallisuus ja tietosuoja

Noudatamme kaikessa aineiston käsittelyssä korkeimipia turvallisuusstandardeja. Toimitilamme on varustettu murto-, kulunvalvonta- ja paloturvallisuusjärjestelmällä ja tallennettavana oleva aineisto on vakuutettu, myös kuljetusten ajan. Henkilökuntamme on sitoutunut salassapito- ja vaitiolovelvollisuuteen kaiken hallussamme olevan aineiston suhteen.

Ympäristo

Kaikki tuotannossamme käytettävä materiaali toimitetaan kierrätettäväksi tai ongelmajätelaitokselle asianmukaisesti käsiteltäväksi.